שומה לציוד מכני הנדסי(צמ"ה)

במסגרת מומחיותו של בעל משרד השמאים חיים שריקי, ניתן להדגיש כי מזה כ 42 שנות עוסק חיים כמומחה בציוד מכני הנדסי וכן בנזקים מכאניים מורכבים להלן;

מאמר בנושא נזק בזדון ועבודה עם ציוד מכני הנדסי - האם מכוסה ע"פ תנאי אחריות היבואן

בעל חברה רכש טרקטור גלגלי חדש והשתמש בו באגרסיביות רבה תוך שמפעיל הטרקטור עולה על פסולת בניין מעורבת בברזלים, והתוצאה היא נזק לגלגלי הטרקטור ולמערכת ההידראולית בשל פגיעת חפצים וברזלים חדים בגחון הטרקטור ובגלגלים בפרט.
משכך, הבא נראה מדוע חשבו בעלי הטרקטור כי יש אחריות כוללת ותבעו את יבואנית הטרקטור בנזקים אשר נגרמו בזדון על ידי מפעיל הטרקטור. להלן תמצית פסק דין שניתן ע"י השופטת כהן מבית משפט השלום. מנגד, הגישה חברה (היבואנית בעילום שם) את חוות דעתו של השמאי חיים שריקי אשר מתמחה בין היתר בציוד מכני הנדסי.
ראשית הדיון בבית משפט השלום, הדגישה השופטת כי השמאי חיים ציין בחוות דעתו כי ביקר באתר העבודה של הטרקטור בכדי לראות באופן בלתי אמצעי את תנאי העבודה והשטח של הכלים במתחם זה ואופי עבודתם.
בחוות דעתו של השמאי שריקי הודגש כי הכלים עובדים באתר פסולת שמרביתה מורכבת מגושי בטון וברזל, חול מעורב בפסולת מגוונת שכן הביע דעתו המקצועית כי בסוג עבודה מסוג זה, על מפעילי הכלי לנקוט במשנה זהירות בזמן עבודתם בפינוי שאריות בטון ופסולת ברזל.
עוד הודגש בפסק דין כי השמאי שריקי קבע כך: ציטוט: "נזק תוצאתי בשל עבודה עם הטרקטור באתר פסולת מעורבת כמצוין ו/או חדירת גוף זר למערכות הכלי אינו במסגרת אחריות של יצרן הרכב".
מהממצאים הנ"ל הודגש כי לדעתו של השמאי חיים כי לא מדובר בהשבתה מאולצת כמתואר על ידי יבואנית הציוד אלא מקורו בסוג עבודת הכלי במאמץ מוגבר ואגרסיבי בתנאי השטח, ובאופן השימוש רשלני ע"י מפעיל הכלי בשטח באתר הפסולת המעורבת וקיימת אפשרות ממשית של חדירת גופים זרים למערכות הכלי."
על מנת להוכיח טענתה לריבוי בלתי סביר של תקלות, הגישה (התובעת), כאמור, את חוות דעתו של השמאי (מטעמם), אשר חזר גם בחקירתו הנגדית, כשנשאל לגבי עלויות ימי עבודת הכלים שפורטו בחוות דעתו, על הסיבה שבגינה נתן את חוות דעתו: (זו תשובתו).. "אני מומחה בשמאות בכלל לא היו צריכים להזמין אותי, זה יום עבודה של המשאית כפול הימים. אותי הביאו כדי להגיד שטרקטור חדש לא סביר שיהיו לו הרבה תקלות."
ואמנם, זוהי הסיבה בגינה ניתנה חוות דעתו של השמאי מטעם התובע, אלא, שסבורני, כי השמאי מטעם התובעים כשל בעניין הוכחת טענתו זו.
מחילופי דברים אלו, קשה לדלות מהשמאי התובעים מסקנות או ממצאים בדבר התאמת הכלי למקום העבודה ולאופי העבודה. באשר לשאלה מהן התקלות שנגרמו בשל תנאי השטח. יצויין, כי ב"כ (בעלי הטרקטור) ניסתה במהלך חקירתו החוזרת של המומחה להשלים בעניין סבירות התקלות, שכן השלמת החקירה כאמור, אמורה הייתה להימצא במסגרת חוות הדעת ולא במסגרת מקצה שיפורים במהלך החקירה הנגדית.
לעומת השמאי מטעם התובע, בחר השמאי שריקי לבסס חוות דעתו על בחינה של כל אחת ואחת מן התקלות שהיו בשופל, וזאת הן לצורך בחינת הזמן שבו נאלץ הכלי לשבות בשל התקלה והן לצורך בחינת סבירותן של תקלות בכלי.
עוד מציינת השוטפת כי השמאי שריקי אמנם נתן הסבר למספר הרב של התקלות. השמאי מטעם התובע לעומת זאת ציין, כי מדובר במספר רב של תקלות, אך לא נתן התייחסות לכל תקלה ותקלה".
ואמנם חוזרת ומדגישה השופטת כי, "השתכנעתי מהסבריו של מר שריקי שיש בהם כדי להסביר לפחות את ריבוי התקלות".

הנני נכונה לקבל, קובעת השופטת כהן כי צינור שנקרע כתוצאה מפגיעה חיצונית של גוף כלשהו מהווה תקלה סבירה או כזו שאינה מוכרת במסגרת האחריות, בשל טיבה של התקלה, ואמנם לגביה העיד מר שריקי מפורשות, כי אינה כלולה באחריות, אך בנוגע ליתר התקלות, לא מצאתי כי הובאה ראיה, לבד מאותה אמירה סתמית, כי אמנם מדובר בתקלה הנובעת משימוש שאינו ראוי בכלי.
לעומת זאת מציינת השופטת כי "השמאי מטעם התובע קיבל את הנתונים מבעלי החברה והטרקטור ויכול להעיד לכל היותר לעניין עלות העבודה, אך לא יכול לתרום תרומתו בעניין ימי ההשבתה של הכלי ומכאן, שלא הורם הנטל להוכיח היקפו של הנזק".
סוף דבר.. מתביעה של 168,484 ₪, פסקה השופטת פיצוי סך 20,000 ₪ בגין אי נוחות ובגין אי אספקת גלגל הרזרבי שהיבואן הבטיח ולא קיים במועד.

כאן אנו למדים כי הצדק יצא לאור וניתן פסק דין של השופטת כהן נכון ומדויק בשל העובדה כי הופקה חוות דעת מוסברת באופן מקצועי ויסודי תוך צירוף תצלומים המתעדים את הנזק כנדרש – כל אלו הינם כלים להחלטתה של השופטת כהן בניגוד לשמאי אחר אשר ביצע חוות דעת מסורבלת כאשר בחר לכתוב 3-4 דפים והתבסס על הודעת הלקוח שלו בלבד, מבלי לבדוק את הטרקטור ו/או לבקר בשטח.
כמו כן דעו כי סוד השופטים אשר בעצמם אינם בעלי מקצוע מתבססים על חוות דעת מומחים תוך תחקור המומחה בכדי לבחון את מהימנותו של המומחה, אם וכאשר אותם שופטים מגלים אם אחד המומחים כשל ו/או מנסה לחזור בו מתשובותיו, באותו רגע נפסל !!

לסיכום, האמת תמיד יוצאת לאור, ולכן באותה הזדמנות אני פונה לכל השמאים שקוראים מאמר זה ולהגיד בכל רם, אל תשקרו, אל תנסו להיות יפי נפש כי בסופו של יום האמת תמיד תצא לאור.