שמאות לנזק מכני

נזק מכני בדרך כלל אינו מכוסה בפוליסת ביטוח !!

להלן המקרים בהם ישנו כיסוי ביטוחי למכלולי הרכב, מנוע / גיר.

במהלך נסיעה בכביש נפל חפץ גדול מרכב שלפנינו, החפץ היה חד ופגע באגן השמן במנוע.. עד שהספקתם לבלום את הרכב ולרדת מהכביש,.. חולפות מספר דקות קריטיות בהם המנוע פעל בלי שמן - מכאן יודגש כי במקרה זה של נזק במנוע - הנזק מכוסה בפוליסת ביטוח.

מקרה שני - נסעתם בלילה,.. יום גשום, נתקלתם בגחון הרכב באבן שפה ו/או בבור בכביש - המנוע ו/או תיבת ההילוכים ניזוקה - נזק מכוסה ע"פ תנאי הפוליסה.

מקרה שלישי - הרכב הוצף עד לגובה לוח מכוונים - מים חדרו למנוע ולתיבת הילוכים - נגרמה נעילה הדרוסטטית במנוע - הנזק מכוסה. - למותר לציין כי ישנם עוד מספר מקרים שפוליסת הביטוח מכסה את הנזק המכני שנגרם לרכב.

להלן מאמר בנושא אחריות למנוע של רכב ... 
בחוות דעת שביצענו בתיק בנוגע למחלוקת שהתעוררה בין הצדדים בעניין תעודת האחריות המתייחסת למנוע של הרכב, ואם קיימת אחריות, לכמה זמן היא ניתנת, וכן לגבי השאלה כי במידה שמדובר במנוע משומש האם קיימת תעודת אחריות למנוע משומש ו/או מיבוא.
בתשובות לשאלות אלו שהוצגו בפנינו עולה כי משרד התחבורה מחייב את היבואן במתן אחריות עבור מנועים משומשים ו/או מנועים מיבוא למשך 90 יום מיום רכישת המנוע.
בעניין שנדון בין ספק מנועים לבין לקוח שרכש מנוע עולה כי הופקה חשבונית בגין רכישת מנוע רכב מסוג רנו מגאן 1500 סמ"ק טורבו דיזל, ולאחר כחודשיים הטורבו במנוע יצא מכלל פעולה והלקוח ביקש לממש את האחריות למנוע (למרות שאביזר זה לא היה כלול בעסקת הרכישה).
מניסיוננו המקצועי ובבדיקתנו המעמיקה עם יבואני המנועים המשומשים וספקים העוסקים בתחום עולה כי מנועים הללו מסופקים ללא אביזרים לרבות אלטרנטור, מתנע, מדחס, טורבו, מחשב מנוע, צנרת מים, צנרת דלק, צנרת אוויר וטורבו, צמות חוטים, חיישנים, משאבת הזרקה וכיוצ"ב, - אביזרים הללו מועברים ממנוע הישן שאינו תקין למנוע המשומש/יבוא.
כמו כן נציין כי במנועי יבוא ישנם אביזרים שאינם מתאימים לאקלים בישראל ו/או לדרישות משרד התחבורה ועל כן יש צורך להעביר את האביזרים שצוינו לעיל ממנוע הישן למנוע המסופק לצרכן.

אחריות מנוע ותיקונים: משרד התחבורה מחייב את היבואנים והספקים המורשים להעניק אחריות עבור פעילותו התקינה של המנוע למשך 90 יום ו/או 6,000 ק"מ מיום הקניה (הקודם מבניהם).
תנאי למימוש האחריות אינה נכללת במקרה של שינויים בניגוד להוראות יצרן, רשלנות נהג, חוסר שמן, חוסר מים, התחממות מנוע, ו/או שנתגלה כי אופן השימוש במנוע חרג מגבול הסביר.
אחריות על מנוע משומש ו/או מיבוא תקפה אך וכאשר הוכח כי טרם הרכבת המנוע ברכב בוצעו הטיפולים הבאים: החלפת  שמן מנוע ומסנן  שמן, החלפת משאבת מים, החלפת רצועת תזמון, החלפת מחזירי שמן במנוע, ניקוי, שיפוץ או החלפת מצנן מים ברכב.
מכאן נוסיף כי האחריות תקפה אם וכאשר המנוע הורכב ע"י מוסך מורשה משרד התחבורה ובהצגת חשבונית מס המציינת את הרכבתו של המנוע ברכב כנדרש. 
אחריות שניתנת למנוע ע"י יבואנים ו/או ספקים מורשים הללו הינה אך ורק על פעולת המנוע נטו, הווה אומר בלוק מנוע הכולל: צילינדרים, בוכנות, גל ארכובה, גל זיזים, מערכת תזמון, ראש מנוע, שסתומים..
באשר לאחריות של מכלולים ואביזרים נוספים, אם ובמידה נרכשו וצוינו בחשבונית רכישה האחריות ניתנת בדרך כלל לשלושה חודשים מיום הרכישה. 
בשאלה המפורטת שנתעוררה בעניין קומפרסיה (דחיסה ) במנוע רנו מגאן מסוג טורבו דיזל 1,500 סמ"ק הרינו לציין כי במנועים חדשים רמת הדחיסה במנוע תעמוד על נתונים כדלקמן:
מנוע חדש רמת הדחיסה psi 400 פלוס מינוס (- +) 10% ועם סטייה של לא יותר מ-5% בין הצילינדרים במנוע.
ע"פ נתוני יצרן (רצ"ב) הודגש בפירוש כי רמת הדחיסה במנועים מסוג זה (K9K) תעמוד מינימום 18 bar   קרי psi 264.6 . לשאלת רמת דחיסה של psi 300-330 במנוע משומש – לדעתנו ולדעת נתוני יצרן הרכב נתון זה הינו נתון המעיד כי המנוע במצב שמיש ותקין.

סוף דבר, לאחר הפקת חוות דעתנו בעניין הלקוח שוכנע כי האחריות למנוע אינה כוללת אביזרים שצוינו מעלה ואחריות על המנוע עומדת בעינה.