שמאות נזקי רכב ותחבורה

 
 
שמאי רכב - תפקידו בזמן תאונה מול חברת הביטוח
 
שמאי רכב- מיהו?
את שמאי רכב תוכלו לפגוש בכל הליך של תאונת דרכים. השמאי הופך להיות הכתובת היחידה בשלב שבו זקוקים להערכת הנזק הנגרם למכוניות המעורבות בתאונה. שמאי הרכב, הוא האיש שיקבע את עלות תיקון המכוניות ואת ערכן. את מסקנותיו מגיש שמאי הרכב בדו"ח, בו הוא כותב את חוות דעתו האובייקטיבית על היקף הנזק שנגרם לכלי הרכב. לחוות הדעת של השמאי השפעה מכרעת על גובה הפיצויים שתקבלו מחברת הביטוח. בכל תביעת ביטוח, להוציא ביטוח חובה, תדרוש חברת הביטוח מהמבוטח להעריך את הנזק שנגרם למכוניתו שהייתה מבוטחת ולפרט את גורמי ומהלך התאונה. בין אם מדובר בביטוח מקיף או צד ג' יהיה צורך בשמאי, גם בשביל להעריך את הנזק שנגרם לכלי הרכב האחרים שהיו מעורבים בתאונה. יחד עם זאת, במקרים בהם יתברר כי הנהג נהג בשכרות או שהרכב המעורב בתאונה לא תוחזק כראוי, לא ייתנו פיצויים.

שמאי רכב מטעם חברת הביטוח, או פרטי?
כיום, הנוהל הוא שכל חברת ביטוח ממנה שמאי מטעמה במקרים של תאונות דרכים. חברת הביטוח בוחרת את השמאי מתוך שמאי רכב מוסמכים החברים באיגוד שמאים כזה או אחר. השמאי הנבחר מעריך את הנזק, ולדו"ח שיגיש לחברת הביטוח תהיה השפעה מכרעת על גובה הפיצוי אותו יקבל הלקוח המבוטח. הבעייתיות העיקרית הקיימת בבדיקתו של שמאי כזה היא שהוא משוחד לחברת הביטוח. היינו, מכיוון שאת משכורתו הוא מקבל ממנה, הדו"ח שיכתוב יהיה מותאם לאינטרסים של החברה שאינה ששה לפצות הרבה, אם בכלל. לעומת זאת, בבחירת שמאי פרטי מטעמכם, אתם מבטיחים לעצמכם הערכה אובייקטיבית של הנזק, נטולת כל אינטרסים. בנוסף, באמצעות שמאי פרטי אתם מוודאים אם הערכת השמאי שנבחר על ידי החברה הינה הגיונית.

איך מתנהלים עם שני שמאי רכב?
במידה והלקוח בוחר להיעזר בשמאי נוסף, הוא יהיה זכאי לתשלום עבור ההוצאה בהצגת חשבונית מס לחברת הביטוח. במידה וחוות הדעת של השמאי תהיה איכותית, ייתכן מאד שחברת הביטוח תקבל את הערכתו ועל פיה ייקבעו התשלומים ללקוח. יחד עם זאת, במידה וישנם פערים משמעותיים בין ההערכות של השמאי הפרטי לשמאי של חברת הביטוח, יהיה צורך לבדוק את הסיבה להבדלים הקיימים. ייתכן מאד ויוחלט במקרים כאלה לשמוע חוות דעת של שמאי שלישי שאינו מטעם אחד הגורמים שתכריע בנושא ותתקבל על שני הצדדים. במקרים של חוסר הסכמה בין הצדדים, ההכרעה בנידון מגיעה עד לערכאות משפטיות.

איך בוחרים שמאי רכב?
במידה ומעוניינים בשמאי רכב נוסף לזה שמציעה חברת הביטוח, יש לעשות את הבחירה בצורה נבונה ואחראית. אחרי הכל, חוות דעתו היא זו שתקבע את גובה הפיצויים שתקבלו מהביטוח. רצוי לברר על שמאי הרכב מלקוחות שאכן נעזרו בשירותיו, בכדי לעמוד מקרוב על מידת ההצלחה שלו בהגשת דו"חות ועל אופי השירות שהוא מציע. ברוב המקרים שמאי רכב ייבחר לאחר מקרה של תאונת דרכים. אולם, רצוי בהחלט לבחור בו עוד הרבה קודם לכך, כבר בזמן רכישת הרכב ולאחריו. בזמן כזה, ולא בתחושת הלחץ והבלבול שלאחר תאונה, סביר להניח שהבחירה תיעשה מתוך כובד ראש.

מה לעשות במקרה של תאונה?
הדרכת שמאי רכבתיעוד ורישום לאחר תאונה.
כאשר מתרחשת תאונת דרכים, לא עליכם ולא על אף אחד, ההמלצה הראשונית היא- תיעוד ורישומים. הרישומים והתיעוד יסייעו רבות בהמשך לכתיבת הדו"ח של שמאי רכב עבור חברות הביטוח והגופים השונים. את השטח והרכבים המעורבים בתאונה, יש לתעד בתמונות רבות באמצעות מצלמה או מכשיר טלפון. כמו כן, יש לערוך רישומים: לרשום את התאריך עם השעה מדייקת, את פרטי הרכבים המעורבים בתאונה, החל מסוג הרכב, תוצרתו ומספר הרישוי. כמו כן, יש לרשום את כל פרטי הנהגים המעורבים בתאונה: שמם, כתובתם ומספרי הטלפון שלהם. יש לרשום גם את פרטי הביטוח של הרכבים: שם המבוטח, שם חברת הביטוח ומספר הפוליסה. במידה ולתאונה היו עדים, יש לרשום גם את פרטיהם של העדים.

תיעוד ורישום במידה והייתה פגיעה בגוף
בנוסף לרישום כל האמור לעיל, הרי שבזמן תאונה שארעה בה גם פגיעה בגוף, חלילה, יהיה צורך בהגעת משטרה למקום התאונה. במקרים כאלה, יש לרשום את פרטי השוטר ופרטי תחנת המשטרה שלו. לאחר הנסיעה באמבולנס לבית החולים יוענק לנוסעים שובר על הנסיעה באמבולנס אותו יש לשמור. לאחר בדיקה במיון בבית החולים יש לשמור את הדו"ח על תוצאות הבדיקה. פרט שחשוב לזכור הוא שלא להודות באשמה ולא לחתום על שום מסמך המעיד על הודאה באשמה. כעת, לאחר שכל הפרטים מצויים אצל המבוטח, הוא יוכל לדווח באמצעות שמאי רכב על היקף התאונה ונזק לחברת הביטוח. הדיווח ייכתב כטופס תביעה לחברת הביטוח, אליו יש לצרף את העתקים של כל המסמכים והפרטים שנרשמו לאחר התאונה. המסמכים המקוריים יישארו אצלו למקרה הצורך.

הדרכים לקבלת מירב הפיצויים
קיים פסק דין האוסר על חברות הביטוח לחייב את המבוטחים למנות שמאי רכב מטעם החברה. לאור זאת, לאחר התאונה זכותו של המבוטח לבחור בשמאי פרטי שאינו כפוף לחברת הביטוח. היתרון שבהזמנת שמאי פרטי הוא שהוא אינו כפוף לנהלים ולהנחיות של חברת הביטוח ושומר על האינטרסים של החברה. חשוב לדעת כי בזמן פסק דין זה, שמאים רבים הפכו לעצמאיים. יחד עם זאת, שמאים אלו עדיין כפופים לנהלים ולהנחיות של חברות הביטוח, ומתנהלים על פי האינטרסים של החברה. לעומת זאת, שמאי רכב פרטי הינו שמאי אובייקטיבי שאינו כפוף לאינטרסים ולהנחיות של  חברות הביטוח. עובדה זו גורמת לכך שהוא פועל להשגת הפיצוי המרבי המגיע ללקוח מחברת הביטוח אצלה רכבו היה מבוטח, גם במידה שערכו של הרכב ירד מסחרית.

ערעור על החלטת שמאי חברת הביטוח
גם לאחר החלטתו של שמאי רכב מטעם חברת הביטוח, יוכל תמיד המבוטח לערער בשמאי רכב אובייקטיבי מטעמו. המעלה של מינוי שמאי אובייקטיבי, היא שהוא שם לנגד עיניו את הזכויות והאינטרסים של הלקוח באופן מלא, יחד עם פירוט זכויותיו בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית. הערכתו של שמאי כזה תביא בסופו של דבר להחזר כספים מחברת הביטוח. בהצגת חשבונית מס מטעם השמאי שנשכר, חברת הביטוח מחויבת לשלם את ההוצאה על שכר הטרחה שלו.
 זכויות וחובות של המבוטח ושמאי רכב רבים מבעלי הרכב רואים בחברת הביטוח את הכתובת הטבעית שתתמוך בהם אם חלילה תתרחש תאונה, ועלות התיקון של הרכב תהיה גבוהה. מסיבה זו, הם בוחרים לשלם לחברת ביטוח סכום חודשי קבוע, בידיעה שיש מי שידאג לתיקון רכבם על כל מקרה שלא יבוא. ביטוח הרכב בחברת ביטוח מבטיחה להם למעשה שלא יאבדו את ערך הנכס, וכאשר הדבר יקרה בגלל תאונה הם יקבלו על כך פיצויים הולמים. יחד עם זאת, רבים אינם טורחים כלל לבדוק את הזכויות והחובות שלהם במסגרת ביטוח הרכב. כאשר הדברים מגיעים לפועל, והם מקבלים לידם את דו"ח שמאי רכב של חברת הביטוח על בדיקת הרכב, הם אינם מבינים כלל מדוע הדו"ח מיטיב עם חברת הביטוח ולא מעניק להם פיצוי הוגן כמבוטחים וותיקים ונאמנים. אז לפני שהקערה תתהפך על פיה, מובאים לפניכם הזכויות והחובות שלכם כמבוטחים.

מה תפקידו של שמאי רכב?
תפקידו הרשמי של שמאי הרכב הוא להעריך את הנזק שנגרם לרכב אשר היה מעורב בתאונה. מתוקף תפקיד זה על שמאי רכב להיות אובייקטיבי ביותר, ולפעול בצורה הוגנת ושקולה. לחוות דעתו של השמאי ישנה חשיבות רבה, שכן על פיה יוחלט אם ירד ערכו של הרכב ובכמה אחוזים. בהתאם להערכה זו, מעבר לעלות התיקון, ייקבע הפיצוי הכספי שמגיע לנהג. בכדי שההליך יתבצע בצורה הוגנת ללא הפליית אחד הצדדים- הן הלקוח והן חברת הביטוח, האובייקטיביות של שמאי רכב הופכת להיות חשובה מעין כמותה.