שמאי רכוש נזקי סככות וגינות

נזקי סככות, פרגולות, גדרות וגינות
ע"פ תנאי הפוליסה התקנית לביטוח מבנה - נכתב בפירוש כי פוליסת הביטוח מכסה בין היתר גם את הגינה, משטחי הדשא, פרגולות, סככות, מתחמי חניה מקורהמדרכות מרוצפות..
כמו כן, ניתן תמיד לתבוע כל נזק שנגרם לרכוש ולגינה של המבנה בבעלותכם לרבות נזקים שנגרמו לשער חשמלי גדרות, מעקות, צמחיה, לרבות עצים, דשא פרחים, שיחים וריהוט גן.שמאות נזק לגדרות ושערים