שמאי רכוש נזקי פריצה

נזקי פריצה..
במקרה של פריצה לבית ו/או לעסק יודגש כי פוליסת הביטוח מכסה את כל הנזקים שנגרמו כתוצאה מארוע נשוא תביעה. שכן חברת הביטוח שולחת שמאי מטעמה אשר מתפקידו הרשמי של הוא לחוות דעה אובייקטיבית על גודל הפיצוי שיקבל הלקוח ואופיו.
הבעייתיות בשמאי הממונה מטעם חברת הביטוח היא שהוא כבר אינו אובייקטיבי לגבי המקרה. בגלל שהוא שאת משכורתו מקבל השמאי מחברת הביטוח, הוא כפוף להנחיותיה ונהליה של חברת הביטוח ורואה לנגד עיניו רק את האינטרסים שלה.
מסיבה זו, גם במקרים בהם הלקוח יהיה זכאי לפיצוי הולם ולשירותים שונים מחברת הביטוח, אותו "שמאי" עלול שלא לדווח על כך כלל.
בסופו של יום חברת הביטוח משתמשת בחוות דעתו של השמאי ששלחה כקלף להתחמקות מן התשלום המוטל עליה בדין, כפי שכבר הוכיחה המציאות.
מכאן יצויין כי במקרה ואתם מרגישים ו/או חווים כי נטיתו של השמאי לטובת חברת הביטוח, זכותכם ע"פ חוק למנות שמאי אובייקיטבי שיעריך עבורכם את הנזקים האמתיתיים שנגרמו. מה שכן, וחייבים לדעת שאותו שמאי שאתם ממנים יבדוק את הנזקים שנגרמו סמוך ליום האירוע ולא אחרי תקופה ארוכה.
עוד טיפ קטן לקוראים ולמבוטחים - תעדו במצלמותיכם כמה שיותר תמונות את הנזקים שנגרמו לעת כל צורך.